KGI Interfaces

KGI-0.9 big picture

KGI (Kernel Graphic Interface)

KII (Kernel Input Interface)

KGIM (Kernel Graphic Interface Module)

kgidrv (KGIM driver framework)